خیلی وقت...

     

 

خیلی وقته دیگه زندگی خوش نمی گذره… فقط… میگذره
.
.
.
بارآخر،من ورق رابادلم بر میزنم!بار دیگرحکم کن ! امانه بی دل! بادلت،دل حکم کن !


حکم دل::


هر که دل دارد بیاندازد وسط !


تا که ما دلهایمان را رو کنیم ! دل که روی دل بیافتاد،عشق حاکم میشود !


پس ،به حکم عشق بازی میکنیم .


این دل من ! رو بکن حالا دلت را…

!
دل نداری!!!؟؟؟


بر بزن اندیشه ات را…حکم لازم . دل سپردن ، دل گرفتن هردو لازم !!!

 

[ پنج شنبه 6 شهريور 1393برچسب:, ] [ 12:40 ] [ بهار ]
[ ]

[ چهار شنبه 5 شهريور 1393برچسب:, ] [ 18:8 ] [ بهار ]
[ ]

پسرا...

 

پسرا تو چند مورد خيلي جذاب ميشن :

وقتي عصبي پشت فرمون نشستن

موقع دعوا سر مسايل ناموسي

وقتي سر آبجيشون زور ميگن ...

وقتي مامانشونو ميبوسن

وقتي واسه تک دوس دخترشون خواستگار مياد و دپرس ميشن

وقتي بخاطر فوتبال از کار وزندگي ميوفتن

وقتي بهش ميگي دپرسم ميگه غلــط کردي بيا بغلم ببينم

وقتي تو بغلش اشک ميريزي با دستاش صـــورتتو ميگيره ميگه ديونه تو منــــو داريـــار

[ سه شنبه 4 شهريور 1393برچسب:, ] [ 23:52 ] [ بهار ]
[ ]

در انتظار تو....

%در انتظار تو!

قطار می رود


تو می روی


تمام ایستگاه می رود


ومن چقدر ساده ام


که سالهای سال


در انتظار تو


کنار این قطار رفته


ایستاده ام


وهمچنان


به نرده های


ایستگاه رفته


تکیه داده ام…!

[ سه شنبه 4 شهريور 1393برچسب:, ] [ 16:55 ] [ بهار ]
[ ]
صفحه قبل 1 صفحه بعد